Disclaimer en Copyright

Copyright

Pantyshoppen.nl geniet auteursrechtelijke bescherming en is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Pantyshoppen.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen. Het materiaal op deze site mag uitsluitend met verwijzing van link worden gebruikt.

 

Verwijzingen naar andere sites

Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan U dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

 

Gebruiksvoorwaarden
De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via Pantyshoppen.nl op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder verwijzing van een link naar het, op deze site staand originele artikel, bij publicatie in welke vorm dan ook.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Pantyshoppen.nl tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Pantyshoppen.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. 

Informatie op de website
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten van Pantyshoppen.nl.

Voor meer informatie gaat u naar de klantenservice.

Pantyshoppen.nl
Driehoeven 16

5076 BB Haaren
+31 (0)85 902 8004
KvK 172 222 57 
BTW 8191.70.690.B.01.

Geniet van je zaterdag! | 2011 - 2018